W jakim przypadku możemy mówić o zasiedzeniu nieruchomości?

miasto bloki

Zasiedzenie nieruchomości jest szczególnym przypadkiem, kiedy to osoba, która użytkuje daną nieruchomość nabywa do niej prawa własnościowe po upływie określonego czasu. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w momencie, kiedy ktoś długo w danym miejscu mieszka, dba o posesję, opłaca rachunki i podatki, a w konsekwencji tego „zasiedzenia” zdobywa prawa do tej nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, na jakich zasadach się to odbywa, gdyż prawo dokładnie precyzuje potrzebny do tego dystans czasu, a także to, jakie okoliczności można nazwać zasiedzeniem.

Czy zasiedzenie miało miejsce w dobrej wierze?

Prawo przewiduje dwie sytuacje- zasiedzenie nieruchomości w dobrej lub w złej wierze. W tym pierwszym przypadku można otrzymać nieruchomość na własność już po 20 letnim okresie jej zasiedzenia. W przypadku, kiedy dana osoba włada nieruchomością w złej wierze- na prawa własnościowe musi poczekać aż 30 lat. Co jednak oznaczają w praktyce te pojęcia? Bardzo łatwo jest sobie wyobrazić sytuację, kiedy w jednym domu zamieszkują rodzice oraz dziecko. Po ich śmierci dziecko powinno otrzymać nieruchomość jako spadek, jeśli jednak kwestie dziedziczenia nie zostaną uregulowane, obowiązuje tutaj prawo zasiedzenia, które jak najbardziej oznacza zasiedzenie w dobrej wierze. Zaskakująca może być sytuacja, kiedy ktoś zasiedla daną nieruchomość nie wiedząc o tym, że istnieje jej prawowity właściciel- wówczas zasiedzenie również jest wykonywane w dobrej wierze. Inaczej jest natomiast w sytuacji, kiedy ktoś zasiedla nieruchomość, co do której wie, że posiada ona właściciela, ale go o tym nie informuje i udaje, że nic nie wie o tym fakcie. Wówczas możemy tą sytuację zdefiniować zgodnie z literą prawa jako zasiedzenie w złej wierze.

Koniecznie trzeba dopełnić kwestii formalnych

Kolejną ważną rzeczą jest to, że zasiedzenie nie dzieje się automatycznie. Musi zostać orzeknięte przez odpowiedni dla danego obszaru, na którym znajduje się nieruchomość sąd rejonowy. Aby tak się stało, osoba, która chce nabyć prawa do nieruchomości i której wydaje się, że może je uzyskać, powinna złożyć specjalny wniosek. Kolejną ważną kwestią jest to, że do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenia o tym, że przez wskazany okres czasu płaciło się podatki, a samo wpisanie nowych danych do rejestru to koszt około 2 tysięcy złotych. Podczas postępowania sądowego, ogłoszone zostanie, że toczy się właśnie taka sprawa dotycząca danej nieruchomości, aby osoby, które mają do niej jakiekolwiek roszczenia mogły zgłosić się na rozprawę. Od momentu ogłoszenia aż do rozprawy musi upłynąć minimum 3 miesiące czasu.

Sprawdź więcej na: smr-law.at