Przetarg w trybie…

Przetargi to najogólniej rzecz ujmując forma konkursu, w której biorą udział firmy zainteresowane pozyskaniem kontraktu na dostarczenie usług czy produktów. Przetarg jest organizowany przez firmę, u której występuje potrzeba na dostawę usług czy towarów i chce ona zyskać jak najkorzystniejszą ofertę lub przez jednostkę publiczną, która jest zobowiązana do zorganizowania przetargu poprzez Prawo Zamówień Publicznych. Jednak nie każdy przetarg wygląda tak samo, różnią się one trybem ogłoszenia i składania ofert.

Do dwóch najbardziej znanych trybów należy zaliczyć przetarg ograniczony i nieograniczony.

Przetarg nieograniczony organizowany jest poprzez publiczne ogłoszenie rozpisania przetargu. W tym postępowaniu mogą wziąć udział wszystkie firmy, które są nim zainteresowane. Zgłaszają się poprzez przesłanie lub dostarczenie zamawiającymi swojej oferty.

Przetarg ograniczony może przybrać dwie postacie, albo jest to ogłoszenie publiczne w odpowiedzi, na które firmy składają podanie o dopuszczenie do przetargu. W następnym kroku te z nich, które uzyskały zgodę przedstawiają swoją ofertę. Może być też tak, że zamawiający tworzy listę firmy, które spełniają jego kryteria i jedynie do wybranych rozsyła zaproszenie do składania ofert.

Aby wziąć udział w przetargu często należy wpłacić wadium lub przedstawić gwarancję wadialną. Taką gwarancję wykupuje się w firmie typu ZZ Brokers, stanowi ona ubezpieczenie wpłaty wadium w razie niedotrzymania warunków oferty. Podczas przygotowania oferty firmy mogą skorzystać także z innych ubezpieczeń oferowanych przez firmy takie jak ZZ Brokers, więcej na ten temat w artykule – po co gwarancje przetargowe. Sprawne wykorzystanie gwarancji przetargowych może dać przewagę na innymi firmami startującymi w postępowaniu, co przełoży się na zwycięstwo w przetargu.

Zamawiający organizuje przetarg, bo liczy na ciekawą i konkurencyjną ofertę. Natomiast firmy do niego przystępują, bo najczęściej wiąże się do z wartościowymi kontraktami, często długoletnimi.